Tere, Martti siin!

Olen seda neti lehte juba pikemat aega plaaninud teha ning nüüd on ta siis valmis saanud, enamvähem, eks teda tuleb aegajalt uuendada ja täiendada.

Olen metsakasvataja ja siin lehel tahan selgitada miks metsakasvatus ja metsahooldus on kasulik Sulle, metsaomanik. Metsakasvatusega olen tegelenud juba 14 aastat ja selle aja jooksul on kogunenud palju kogemusi kõigis metsakasvatuse valdkondades. Aastad on pannud mind metsi teadma ja ennast seal väga koduselt tundma.

Kirja saavad siia tegevused, millega saan metsaomanikule kasulik olla. Teenuste kirjeldused ja miks nad tarvilikud on, ka video- ja pildimaterjali tehtud töödest ja töö tegemisest proovin siia üles laadida.

Kui Sul on küsimusi või soovid saada head nõu oma metsa kohta, siis ole hea ja võta ühendust ning üheskoos leiame kindlasti hea lahenduse kuidas Sinu metsa väärtustada.

martti

Metsa hooldamise vajalikkusest!

Uue metsapõlve kasvatamine, hooldamine võib esialgu tunduda metsaomanikule suure väljaminekuna. Hooldamiseta ei ole aga uuel metsapõlvel häid tuleviku väljavaateid ja väärtusliku metsa teke iseenesest on vähe tõenäoline. Hooldatud mets on terve ja tema edaspidine majandamine kasulikum. Õigel ajal teostatud metsahooldus võtted tagavad metsaomanikule parema puistu kvaliteedi. Hooldusraiete hiline teostus või üldase mitte tegemine ei ole õige, selle tagajärjeks on oluliselt väiksem tagavara uuendusraiel.

Metsa hooldamiseks loetakse:

  • loodusliku uuenduse ja kultuuri hooldamist.
  • valgustusraiet
  • harvendusraiet
  • sanitaarraiet

Läbimõelduna on metsahooldus töid võimalik teostada minimaalsete kuludega.
Kui Sa oled metsaomanik ning tahad oma metsa väärtust tõsta, ole hea võta ühendust, peame nõu ja paneme Sinu metsa kasvama!

 

Valik Teenuseid

Valgustusraie

Valgustusraiet kutsutakse ka noorendike hoolduseks. 5-20 aastane noorendik on tavaliselt tihe, loodusliku uuenduse tekke soodsate tingimuste korral isegi 20000-100000 puud hektari kohta. Kõik need puud konkureerivad omavahel ning ilma vajaliku tööta jäävad puude tüved peenikeseks ja neist ei saa kunagi väärtusliku materjali.

Miks? Valgustusraie peamisteks eesmärkideks on kujundada noorendiku liigilist koosseisu ning parandada valgus- ja toitetingimusi. Ilma valgustusraieta võib soovitud liigilise koosseisuga puistu jääda välja kasvamata. Raiel jäetakse kasvama terved, sirged, hästi laasunud tüve ja korraliku võraga puud.

Valgustusraie, enne
Valgustusraie, enne
Valgustusraie, pärast
Valgustusraie, pärast

Istutamine

Metsa uuendamise viis kus ettevalmistatud raiesmikule istutatakse valitud istikud, tavaliselt kuuse- või männiistikud ning arukask. Viljakale maale tasub istutada kuna hilisemad hooldamiskulud on väiksemad sest suuremad taimed suudavad edukalt konkureerida rohttaimedega toidu, vee ja valguse pärast. Kuival maale tuleks samuti istutada kuna seal on looduslik uuenemine raskendatud ning istutamine tagab ühtlase puistu. Ettevalmistatud maale võib istutada nii potitaimi kui avajuurseid istikuid. Ettevalmistamata maale peaks istutama avajuurseid 4 aastaseid taimi kuna need on suuremad.

Miks? Istutades saame valida soovitud puuliigi,
tõstame metsamaa tootlikust ja kiirendame uue metsa kasvamist.


Teised Teenused